Mit jelent a coaching kifejezés? A “coaching” szó eredeti angol jelentése: edzés, irányítás, vezetés. (Azt viszont már kevesebben tudják, hogy az angol  “coaching” kifejezés a magyar “kocsi” szóban gyökerezik.) Eredetileg azt a folyamatot takarja, melynek során egy személyt eljuttatunk a jelenlegi állapotból a kívánt helyzetbe, teljes elfogadás és tisztelet mellett.

Kinek nyújthat segítséget a coaching? Legyen szó bármilyen személyes jellegű, az élet bármely területén fellépő problémáról, a coach segít az ügyfélnek továbblépni a megfeneklett szituációból – amennyiben az ügyfél valóban akarja a változást és hajlandó is tenni érte. Önérvényesítés, párkapcsolati gondok vagy a párkapcsolat hiánya, munkahelyi konfliktus, gyerek-szülő kapcsolat, döntésképtelenség, gyakorlatilag bármi lehet az ülések témája, amivel kapcsolatosan elakadást tapasztalunk életünkben.

Miben más ez, mint a pszichológia? A coaching folyamat során nem foglalkozunk sokat a múlttal, nem arra koncentrálunk, hogy mi történt. Az ülések fókuszpontjában a jelen áll, illetve az, hogyan tudunk továbblépni. A coaching ülések nem azonosak a terápiás jellegű kezelésekkel.

Milyen gyakorisággal találkozik a coach és az ügyfél?   Jellemzően hetenként, kéthetenként beszélgetnek. Egy alkalom hossza változó, 60-90 perc közötti. Azt, hogy hány ülés alatt sikerül továbblépni, a probléma és az ügyfél határozza meg. Van, amikor 3 alkalom alatt megvan a megoldás, van, amikor ennél több, 10-12 találkozóra is szükség lehet. A legtipikusabb a 6-10 alkalom. Sőt ismerünk olyan ügyfelet, aki évek óta igényli a rendszeres üléseket. Tapasztalatom szerint leghatékonyabb a személyes találkozó, mert ott a coachnak alkalma van az ügyfél testbeszédét is figyelemmel kísérni. Ha a személyes ülés nem megoldható bármilyen okból, skype-on keresztül is történhet coaching.

Hogyan zajlik egy ülés? Nagyon egyszerűen: a coach kérdez, az ügyfél válaszol. A jó coach olyan kérdéseket tesz fel az ügyfélnek, melyek segítségével az más szemszögből is megvizsgálja a problémát, olyan területeket vesz észre, melyek addig valamilyen okból takarva voltak. Az ülések során a coachee megfogalmaz, kimond olyan dolgokat, melyek addig csak kósza vagy határozatlan szavakként lebegtek előtte. Konkretizálja a célt, meghatározza, mit szeretne elérni. A coach segítségével összegyűjti azokat az erőforrásokat, melyekre támaszkodva elérheti a kitűzött célt. A coach addig fogja az ügyfél kezét, addig vezeti, amíg a változás rutinná nem válik, azaz az ügyfél egyedül is képes lesz megállni helyét a világban és sikeresen leküzdeni a kezdeti problémát.

Csak kérdez a coach? A kérdések mellett különböző eszközök, játékok, önismereti feladatok is segítenek a megoldás keresésében, az erőforrások felderítésében, melyek eredményei nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az ügyfél megerősödve és felvértezve álljon fel az ülés végén.

Előfordulhat, hogy nem szimpatikus a coach? Ilyenkor mi történik?  Fontos, hogy a coach és az ügyfél között létrejöjjön valamiféle “kapocs”, mely a bizalmon alapul. Ha az első, ún. akvizíciós alkalommal bármelyik fél azt érzi, nem fog vagy nem tud kialakulni ez a fajta kapcsolat, fontos ezt felvállalni és nem elkezdeni a folyamatot.

Honnan tudom, hogy jó-e a coachom? A jó coach figyelmes, türelmes. Képes önmagát, saját értékrendjét teljes mértékben háttérbe szorítani. Nem hozakodik elő saját megoldásaival és tapasztalataival. Bízik abban, hogy az ügyfél rendelkezik saját erőforrásaival, melyek segítenek neki a továbblépésben. Tapintatosan tereli a coachee-t vissza az eredeti problémához, hiszen óhatatlanul is sok egyéb gond és kérdés felmerül a beszélgetések során.

Az ügyfél ezek szerint a saját megoldását találja meg? Pontosan. A saját gondolatait, érzelmeit fogalmazza meg, önmaga erőforrásaira támaszkodik és a számára, a saját világának az adott pillanatban legmegfelelőbb megoldást leli meg. Ebben a folyamatban a coach pusztán segíti, támogatja és vezeti.

Van olyan, amikor nem tud a coach segíteni? Igen, előfordul. Ha a coach úgy érzi, az ügyfélnek orvosi segítségre van szüksége, akkor etikai kötelessége referálni olyan szakemberhez, aki segíthet.

Mit várhatok a folyamattól, mint ügyfél? Amit az ügyfél általában tapasztal, az a probléma gyorsabb megoldása, döntéshozatali képesség. Felfedezi magában az erőt, a magabiztosságot, nagyobb önismeretre tesz szert. Mindezt teljes elfogadás mellett, ítéletek alkotása nélkül.

Csatlakozz azokhoz, akik megélik a változást és magukra találnak!

Iratkozz fel, és így mindig értesítelek, ha új anyag, új írás kerül fel a honlapomra.